PDA

Tüm Versiyonu Göster : Duâ Kitabı


 1. Hz Adem'in (a.s) Duası
 2. Lut (a.s)'ın Duası
 3. Nâs Sûresi
 4. Felak Sûresi
 5. İhlas Sûresi
 6. Tebbet Sûresi
 7. Nasr Sûresi
 8. Kâfirûn Sûresi
 9. Kevser Sûresi
 10. Mâun Sûresi
 11. Kurayş Sûresi
 12. Fil Sûresi
 13. Fatiha Sûresi
 14. Kunut Duaları
 15. Rabbenâ âtina ve Rabbenâğfirli Duası
 16. Allâhümme Salli ve Allâhümme Barik Duası
 17. Ettehiyyâtü Duası
 18. Sübhâneke Duası
 19. Sıkıntılardan kurtulmak için okunan kelime-i temcid
 20. Namazda tesbihleri çektikten sonra dua
 21. Sabah akşam 100 kere okununca bütün günahların affedileceği tesbih
 22. Ayetel Kürsi (Ayetel Kursi ayeti)
 23. Felak Suresi ve Nas Suresi
 24. Gece Uykudan Önce Okunacak Dua
 25. Evden Çıkarken Okunacak Dua
 26. Eve Girerken Okunacak Dua
 27. Vasıtaya Binerken Okunacak Dua
 28. Aksırma Esnasında Okunacak Dua
 29. Aynaya Bakarken Okunacak Dua
 30. Su İçtikten Sonra Okunacak Dua
 31. Bir Meclisten (sohbet veya bir toplantıdan) Kalkarken Okunacak Dua
 32. Heladan Çıkarken Okunacak Dua (sağ ayakla çıkılır)
 33. Helaya Girerken Okunacak Dua (sol ayakla girilir)
 34. Camiden Çıkarken Okunacak Dua (sol ayakla çıkılır)
 35. Camiye Girerken Okunacak Dua (sağ ayakla girilir)
 36. Elbise Giyerken Okunacak Dua
 37. Yemekten Sonra Okunacak Dua
 38. Şirkten Korunmak İçin (Sabah-Akşam) Okunacak Dua
 39. Her Akşam Okunacak Dua
 40. Her Sabah Okunacak Dua
 41. Sabahleyin Uykudan Kalkınca Okunacak Dua